Jeg kommer i Anonyme Alkoholikere

Jeg er kommet i AA siden 1996. Dengang følte jeg at alkohol i alt for høj grad styrede mit liv. Jeg fik ændret min livsstil bl.a. med hjælp fra AA. Jeg opdagede at jeg ikke var alene med mit problem, og at der var en masse søde mennesker, der ønskede at give deres erfaring, styrke og håb til mig. I dag kan jeg – med stor glæde – øse af mine egne erfaringer og derved give videre til andre hvad jeg så uegennyttigt blev givet.

Hvad er Anonyme Alkoholikere?

Mange har stiftet bekendtskab med Anonyme Alkoholikere fra amerikanske film, og derved fået et lidt forvrænget billede af hvad Anonyme Alkoholikere egentlig er. . Såfremt du ønsker at vide mere om hvad Anonyme Alkoholikere er, så er du velkommen til at skrive til mig, og så skal jeg prøve at svare på dine spørgsmål efter bedste evne. Du kan også ringe på 7010 1224 mellem 8:00 og 24:00 hver dag året rundt. Det er AA’s hotline eller hjælpelinje.

Anonyme Alkoholikere.

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af alkoholikere, der støtter hinanden i fortsat ædruelighed.

Alkoholikere hjælper alkoholikere – altså hjælp til selvhjælp

Anonyme Alkoholikere fungerer som selvhjælpsgrupper, dvs. at der ikke er nogen professionelle terapeuter som vejledere, men det er de enkelte medlemmer, der gennem deres egne fortællinger inspirerer hinanden til at forblive ædru.

Grundtanken er, at alkoholikere indbyrdes har en fælles forståelse, for det der kan virke uforståeligt for de fleste, nemlig at man som alkoholiker ender med at vælge flasken, frem for familien, frem for sine venner, sin agtelse, sundhed og værdighed.

Denne fælles erfaring betyder, at man på møderne i anonyme alkoholikere kan tale fordomsfrit om ting, hvor man ellers måske ville blive mødt med fordømmelse.

Møder i Anonyme Alkoholikere

AA har møder over hele verden, Man regner med at der er ca. 150.000 AA grupper over hele verden med mere end 2 mio. medlemmer. Der er ca. 400 ugentlige møder i Danmark, og man er sjældent mere end 30 km fra et møde her i landet. Møderne afholdes på samme adresse på et givent tidspunkt ugentligt året rundt, og mange deltager i samme møde hver uge, således at man lærer andre at kende, og for mange opstår der derfor venskaber, der rækker ud over møderne i AA-grupperne. Når man går til møde i Anonyme Alkoholikere møder man typisk alt fra helt ny-ædru alkoholikere til deltagere med mange års ædruelighed.

I Anonyme Alkoholikere deler vi erfaring, styrke og håb

I Anonyme Alkoholikere er der opsamlet masser af erfaringer til hvordan man holder sig ædru. Deltagerne deler deres erfaringer med hinanden, og fortæller om alle de fifs og tricks, der har afværget tilbagefald, og alle undersøgelser viser da også, at de der vedligeholder deres ædruelighed i selvhjælpsgrupperne, har markant færre tilbagefald, end de der ikke gør.

Anonymiteten i AA

Anonymiteten i AA betyder, at der ikke foregår nogen registrering af medlemmerne, at man kun præsenterer sig med fornavn, samt at alle deltagere lover hinanden fortrolighed. At man kan være anonym betyder at man kan modtage hjælp, uden at andre bliver vidende om ens alkoholproblem.

Hvordan bliver man medlem af Anonyme Alkoholikere?

Der stilles ingen krav til deltagelse i møderne i AA. Som det beskrives i en af AA’s traditioner, er den eneste betingelse for deltagelse i Anonyme Alkoholikere et ønske om at holde op med at drikke. Man behøver således ikke betragte sig som alkoholiker, man behøver heller ikke være særlig god til at holde sig ædru, der er ingen begrænsninger, bare man har ønsket om at holde op med at drikke alkohol.

At genvinde helbredet efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere har en filosofi som rækker ud over ”bare det at blive ædru”. Der er i AA’s program en forståelse for, at man som aktiv alkoholiker ikke evner at leve op til sine egne værdinormer, og at man på grund af sin afhængighed har svigtet sig selv og sine nærmeste. Derfor forestår der et genopretningsarbejde som er mere end at holde op med at drikke, nemlig et arbejde for igen at blive tro mod egne værdier.

Hvem kommer i Anonyme Alkoholikere?

I AA kommer der mænd og kvinder fra alle samfundslag lige fra direktøren til den arbejdsløse. Det eneste AA medlemmerne har til fælles er et ønske om at blive og forblive ædru.

Anonyme Alkoholikere – den rene selvhjælpsfilosofi

I Anonyme Alkoholikere er der ingen ledere, ingen bestemmer mere end andre, og det er meget vigtigt at pointere, at der på møderne ikke er nogen, der udtaler sig på AA’s vegne. AA har ingen ansatte, ingen professionelle, alle er lige uanset om man har en uge eller 12 års ædruelighed. Faktisk er der en tradition for, at nykommeren er den vigtigste deltager på mødet.

Anonyme Alkoholikere kan sikkert også hjælpe dig

Anonyme Alkoholikere har hjulpet millioner af mennesker verden over, og regelmæssig deltagelse i møderne i AA er nok et af de aller stærkeste tiltag man kan gøre, såfremt man har udviklet alkoholisme.

AA’s formålsparagraf

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag.

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.

Se mere på AA’s hjemmeside: TRYK HER